AULES INNOVADORES Les TIC al Natzaret Edificis del centre

AULES INNOVADORES

Les noves aules del Natzaret Esplugues

Les TIC al Natzaret

Utilització de les TIC

Edificis del centre

 

INFANTIL   Primaria  eso Batxillerat

 El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que:

· Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat.

· Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la
reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

· Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en
comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.

· Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i
noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

· Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après.
· S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

- És, clarament, un dels millors exponents per treballar metodològicament les Competències bàsiques que han d’assolir els alumnes: aprendre a aprendre (proposar, argumentar, triar…) a tractar informació (cercar, organitzar, interpretar, assimilar...) i a transmetre-la (comunicar, compartir, elaborar...).

- És una empresa col·lectiva, gestionada pel grup classe.

- Indueix a fer un conjunt de tasques en les quals tots els alumnes poden implicar-se.

- Propicia que l’alumnat reflexioni sobre el seu propi saber, doni respostes obertes i es plantegi dubtes.

- Afavoreix alhora uns aprenentatges identificables en el currículum de forma inter-disciplinària.

- Està orientat a una producció concreta.

- L’ensenyant pot conèixer i comprendre millor els seus alumnes perquè els veu treballar en tasques múltiples i diverses: els seus assoliments, les seves satisfaccions i les seves dificultats.

IMG-20131215-WA0004


 

 

banner defintivo

logo formulari batxillerat

MUSICAL.png

Blocs1.jpg

Activitats paraescolars 2

ACCÉS

alexia.jpg

facebook.jpg

virtual

Volver