AULES INNOVADORES Les TIC al Natzaret Edificis del centre

AULES INNOVADORES

Les noves aules del Natzaret Esplugues

Les TIC al Natzaret

Utilització de les TIC

Edificis del centre

L'etapa d'Educació Primària comprèn 6 cursos . L'objectiu d'aquests  és el de proporcionar una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats dels alumnes (motrius, d'equilibri personal, de relació i actuació social) amb l'adquisició dels coneixements bàsics culturals i d'aprenentatge que li serviran per orientar el seu futur.

A l’etapa de primària es treballa per desenvolupar la Intel·ligència com la capacitat i la destresa de resoldre els diferents problemes. Atès els diferents tipus de problemes que s’hi poden esdevenir, fem servir les intel·ligències múltiples.

A l'etapa es posen en marxa diferents metodologies per tal de potenciar les 8 intel·ligències. D'aquesta manera l'alumne desenvolupa les seves capacitats i aprofita els seus punts forts per tal d’arribar a l’aprenentatge.

  • Intel·ligència Lògica – Matemàtica: ajuda a resoldre els problemes de lògica i matemàtiques. És l' habilitat de fer ús dels nombres i els esquemes de manera efectiva i de raonar correctament.
  • Intel·ligència Lingüística: ajuda a utilitzar les paraules de manera efectiva. Tenen gran rellevància els sons, l'estructura, el significat i les funcions de les paraules i del llenguatge.
  • Intel·ligència Musical: és l`habilitat de produir i discriminar ritmes, tonalitats, timbres i apreciar  les diferents formes d'expressió musical.
  • Intel·ligència Visual – Espacial: consisteix en formar-se un model mental del món en tres dimensiones, i la habilitat per efectuar transformacions en les percepcions inicials que abans es tenien. És l’habilitat que ajuda a percebre el color, la línia, la forma i l’espai.
  • Intel·ligència Corporal – Cinestèsica: és la capacitat d'utilitzar el propi cos per realitzar activitats o resoldre problemes i la facilitat de fer ús de les mans per produir o transformar.
  • Intel·ligència Naturalista: és  la que es fa servir quan s’observa i s’estudia la natura. És la capacitat de classificar, discernir, separar, catalogar per tal de trobar semblances i diferències.
  • Intel·ligència Intrapersonal: permet l’enteniment del propi ésser. És el coneixement de la pròpia persona i la habilitat d’adaptar la manera d’actuar a partir d’aquesta concepció.
  • Intel·ligència Interpersonal : permet entendre els altres per tal de millorar la convivència. És la destresa que ajuda a discernir i respondre de manera adequada a les respostes del altres.  

 

             

 

 

banner defintivo

logo formulari batxillerat

MUSICAL.png

Blocs1.jpg

Activitats paraescolars 2

ACCÉS

alexia.jpg

facebook.jpg

virtual

Volver