93 371 01 21

CALENDARI

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 

INFANTIL I PRIMÀRIA: del 6 al 20 de març de 2024

ESO: del 8 al 20 de març de 2024

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 

ESOdel 8 al 20 de març de 2024

Els dies 21 i 22 de març es pot presentar la documentació acreditativa que encara no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, però ja no es podran modificar les sol·licituds

 

MATRÍCULA