93 371 01 21

Caràcter propi

El Col·legi Natzaret és un centre educatiu de la congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, fundada l’any 1874 per sant Josep Manyanet i Vives i M. Encarnació Colomina i Agustí. Vam arrelar a Esplugues l’any 1932 per respondre a una necessitat essencial: “la formació de les famílies cristianes, mitjançant l’educació de la infància i de la joventut” tot educant la intel·ligència i el cor de cadascun dels alumnes.” Participem de la tasca educadora de l’Església estant al servei de la societat a la qual oferim una educació cristiana de qualitat.

La congregació manté els seus centres oberts a totes les classes socials. Cerquem la formació integral i harmònica dels seus alumnes mitjançant:

  • Una tasca pedagògica per tal que tots els alumnes assoleixin la pròpia identitat, creixin en llibertat i es comprometin en favor de la justícia.
  • Una concepció transcendent de la persona i del món que té Jesucrist com model i referent, ajudant ajudant cadascú a trobar-lo en la pròpia experiència de fe

ELS VALORS QUE ENS INSPIREN

L’acció educativa dels nostres Col·legis, fonamentada en la rica tradició cristiana, i atenta a les millors pedagogies del moment cultural en què viu, té com a punt de partida un sistema de valors que precisament perquè són cristians, són plenament humans i tenen validesa perenne:

  •  L’Amor
  • La Bellesa
  • La Bondat
  • La Veritat
  • El sentit de Filiació
  • La Responsabilitat
  • La Justícia
  • L’Amor al treball ben fet

Ens definim, ens sentim i aspirem a ser una família per a les famílies!