93 371 01 21

Comunitat Educativa

La Comunitat Educativa integra professorat, pares i mares, alumnes i personal d’administració i serveis, col·laborant estretament per millorar la qualitat educativa. El nostre tarannà és familiar ja que “som Natzaret, som família”.

Restem oberts a la participació amb la ciutat d’Esplugues i entitats que promoguin el . A través de col·laboracions amb associacions i projectes solidaris, el nostre alumnat coneix realitats de desigualtat davant les quals cal donar resposta. Tenim clara consciència de viure en un món global per la qual cosa col·laborem també amb entitats i ONG de caràcter internacional.

EDUCACIÓ INFANTIL

Huertas García

Tutora I3A

Vicky Pulido

Tutora I3B

Berta Álvarez

Tutora I4A

María Matosas

Tutora I4B

Mercedes Isorna

Tutora I5A

Isabel Garre

Tutora I5B

Anna Palau

Professora d'Infantil

Edgar Vela

Professor d'Infantil

Alicia Martínez

Professora d'Infantil

Enriqueta Vila

Professora d'Infantil

Dolores Martín

Professora d'Infantil

Irene Torres

Professora d'Infantil

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Laura Muñoz

Tutora de 1r Primària

Jonatan Sánchez

Tutor de 1r Primària

Míriam Conesa

Tutora de 1r Primària

Xavi Muñiz

Tutor de 2n Primària

Assumpta Ferrer

Tutora de 2n Primària

Anna Torné

Tutora de 2n Primària

Oriol Mota

Tutor de 3r Primària

Sonia Portales

Tutora de 3r Primària

Felisa Vila

Tutora de 3r Primària

Sara Reyes

Tutora de 4t Primària

Vanessa Rosa

Tutora de 4t Primària

María Antònia Alemany

Tutora de 4t Primària

Vicky Izquierdo

Tutora de 5è Primària

Sonia Hurtado

Tutora de 5è Primària

Anna Palau

Tutora de 5è Primària

María Dieguez

Tutora de 6è Primària

Juan Carlos González

Tutor de 6è Primària

Guillem Puchal

Tutor de 6è Primària

Guillem Rio

Professor de Primària

Dolores Martín

Professora de Primària

Dolores Pelaez

Professora de Primària

Enriqueta Vila

Professora de Primària

Irene Torres

Professora de Primària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA/BATXILLERAT

María Rosa Marín

Tutora de 1r ESO

Raquel Cosano

Tutora de 1r ESO

Elena Berlanga

Tutora de 1r ESO

Iratxe Naberan

Tutora de 2n ESO

Inma Moreno

Tutora de 2n ESO

Beatriz Llobet

Tutora de 2n ESO

Nereida Alonso

Tutora de 3r ESO

Ana Ramos

Tutora de 3r ESO

Aroa Ruiz

Tutora de 3r ESO

Victòria Torras

Tutora de 4t ESO

Ferran Balat

Tutor de 4t ESO

Guillem Orlandi

Tutor de 4t ESO

Míriam Varela

Tutora de 1r Batxillerat

María Martínez

Tutora de 1r Batxillerat

Xavier Sauqué

Tutor de 2n Batxillerat

Dolors Polònio

Tutora de 2n Batxillerat

Andrea Deblas

Professora de Secundària/Batxillerat

Maite Romero

Professora de Secundària/Batxillerat

Yasmina Rivera

Professora de Secundària/Batxillerat

Diego Ruf

Professora de Secundària/Batxillerat

Dolors Gaja

Professora de Secundària/Batxillerat

Inma Cruz

Professora de Secundària/Batxillerat

Helena Chico

Professora de Secundària/Batxillerat

Anna Ragón

Professora de Secundària/Batxillerat