93 371 01 21

Consell Escolar

Directora (Presidenta del Consell)

Mary Martinez

Representants de la titularitat

M. Dolors Gaja

M. Huertas García

M. Rogelia Pérez

Representants dels professors

Maria Dieguez

Miriam Varela

J.Carlos González

Yasmina Rivera

Representants dels pares dels alumnes

Andrea P. Carvajal

Sara Vallmajó

J.Carlos García

Representants dels alumnes

María Teo

Victor Zapata

Representant del personal no docent

Meritxell Batlló

Representant de l'AMPA

Nayla Vioque

Representant de l'Ajuntament

Sara Forgas