93 371 01 21

Educació Secundària Obligatòria

Workshops

Durant tres dies els alumnes de secundària realitzen, agrupats en diferents edats, un “curs” especial triat entre una variada oferta. És una oportunitat per ampliar i aprofundir en l’aprenentatge i per avaluar les competències dels nostres alumnes.

Robòtica

Les 4 Cs: Connectar, Construir, Contemplar i Continuar son la base de l’aprenentatge competencial en ciències, tecnologia i matemàtiques. Amb el “Learning by doing” es fomenten les vocacions científico-tecnològiques.

Hora del geni

Els alumnes tenen autonomia per a poder treballar, investigar i crear sobre allò que els apassiona o els preocupa. Aquesta proposta trenca amb l’estructura de l’escola tradicional a la qual el professor escull què, com i quan l’alumne ha d’aprendre. És, a la fi, l’aprenentatge centrat en l’alumne.

OnMat

És la personalització de l’estudi de les matemàtiques com si fossin els graons d’una escala. La nova manera de veure les matemàtiques ajuda l’alumne a aprendre de manera autònoma seguint el seu propi ritme.

STEAM

STEAM són les sigles que identifiquen les disciplines de Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics. Aquesta metodologia ens ajuda a crear projectes atractius per experimentar i fer un aprenentatge contextualitzat i significatiu de la societat que ens envolta posant en pràctica diverses matèries alhora.

Musical

Aquesta activitat complementària ajuda a potenciar en els nois i noies la confiança en ells mateixos, l’expressió verbal i corporal, l’empatia i la concentració.

Orientació professional i acadèmica

L’orientació acadèmica i professional és un procés continu que ajuda els alumnes a prendre decisions informades sobre els itineraris formatius. S’ofereix acompanyament a través de proves i entrevistes per tenir en compte els seus interessos, habilitats, capacitats, valors i competències. L’objectiu és facilitar la presa de decisions per una elecció adequada.

Portfoli d’aprenentatge

El Portfoli és un espai de reflexió i expressió dels millors assoliments personals. L’alummne comença a triar i a reflexionar sobre les seves consecucions, es documenta i és conscient del seu estil d’aprenentatge. El portfoli culmina el darrer curs de l’Educació Secundària, on cada alumne reflexiona a nivell competencial sobre els seus assoliments. 

Intercanvi lingüístic de llengua anglesa

Aquesta experiència permet que els nostres alumnes tinguin una immersió directa amb la llengua estrangera. Adquireixen autonomia, i conviuen en una cultura diferent, que els ajuda a esdevenir persones més tolerants, amb una ment oberta en un món plural. 

Projectes interdisciplinaris

Experiències d’aprenentatge que involucren els alumnes en projectes significatius i contextualitzats en un món real. Combinen diverses matèries i ajuden a desenvolupar habilitats i coneixements que apliquen en el disseny i creació d’un producte final creatiu i útil per a l’entorn. Aquests projectes fomenten el sentit de cooperació i milloren el pensament crític i creatiu.

AMCO

El mètode AMCO és un sistema d’ensenyament de l’anglès basat en les intel·ligències múltiples. Permet als alumnes aprendre de manera pràctica amb el suport d’un assessor acadèmic. L’objectiu és potenciar l’adquisició de l’anglès especialitzat, generant un nou «canal» neurològic que eviti la traducció i permeti l’ús pragmàtic i comunicatiu de la llengua.

Servei Comunitaris / APS

El Servei Comunitari és una acció educativa que treballa la competència social i ciutadana dels alumnes en l’etapa escolar. A través d’aquest servei, busquem formar ciutadans responsables i compromesos, enfortint les seves competències personals i socials. És una manera de contribuir a la millora social i fomentar el desenvolupament integral dels alumnes.