93 371 01 21

Godly Play

El mètode Godly Play té com a objectiu presentar de manera imaginativa les històries de la Bíblia a nens i nenes, proporcionant una experiència educativa enriquidora. A través de l’exploració del llenguatge religiós, que inclou històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu, els nens desenvolupen una comprensió més profunda de la seva espiritualitat. El procés d’aprenentatge fomenta el pensament reflexiu, la sorpresa davant del misteri diví, l’expressió artística com a forma d’interpretació personal i la importància del joc com a element integrador. Aquest mètode crea un ambient en què els nens poden connectar amb les ensenyances bíbliques de manera significativa, potenciant el seu creixement espiritual i fomentant una relació positiva amb la fe.