93 371 01 21

IDALU

L’identificador de l’alumne és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que s’assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l’activitat a Catalunya.

 

Amb aquest identificador es poden obtenir diverses dades del alumne i permet el desenvolupament de tràmits electrònics, com és el cas de la preinscripció.

 

Si sol·liciteu plaça per a I3 o si l’alumne/a és nou en el sistema educatiu (de fora de Catalunya), no us és necessari aquest número per formalitzar la preinscripció.

 

Per preinscripcios de I4 fins a 4t d’ESO és indispensable disposar del número d’identificació de l’alumne/a (número RALC).

 

Per tal d’obtenir aquest número podeu:

– Posar-vos en contacte amb el vostre actual centre.

– Cercar-lo mitjançant el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne