Notícies Batxillerat

Batxillerat

L'ensenyament post-obligatori ( Batxillerat ), correspon a dos cursos de tasca educativa amb l'objectiu bàsic de donar una adequada preparació a l'alumne per a la seva incorporació  als estudis universitaris o als Cicles Formatius de Grau Superior.  El caràcter específic ajuda l'alumne a especialitzar-se en àrees  directament relacionades amb els futurs estudis que pugui escollir. Es poden cursar dues modalitats: Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. Combinant, però, les diferents assignatures, oferim un ventall de diversos itineraris entre les dues modalitats.

 

Què fan els alumnes de Batxillerat en els Projectes Interdisciplinaris i altres activitats cooperatives? El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació a l'adquisició de les competències bàsiques. Alguns dels projectes que treballem són: Radiació i energia, Fira matemàtica, DNA project, Miniempreses, Energitza't!, La Biologia del pensament, Art i Mitologia...

 

Natzaret Esplugues

Log in