Educació Primària

Projecte Pedagògic

Slide background

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PRESENTACIÓ

VIDEO

Slide background

AULES OBERTES

Slide background

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Slide background

ENTUSIASMAT

Slide background

ROBÒTICA

Slide background

AMCO

Slide background

CHESS

Slide background

PASTORAL

Slide background

DESENVOLUPAMENT MUSICAL

Slide background

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Slide background

DESIGN FOR CHANGE

Aules obertes

L'espai obert dóna la possibilitat a professors i alumnes de cooperar en el treball. Així, es reforça l'atenció personalitzada en petits grups de treball i es fomenta la pertinença al grup.

Team teaching

També anomenat ensenyament en equip, significa que comptem amb més d'un docent per aula. Els alumnes poden passar més temps amb ells i rebre atenció més individualitzada. Els estudiants tenen l'oportunitat d'aprendre dels mestres i les mestres i dels seus estils d'ensenyament, idees, punts de vista i experiències. Hi ha diferents maneres d'organitzar-se els mestres: un ensenya i l'altre recopila dades, un ensenya i l'altre fa suport als alumnes, els professors ensenyen el mateix en el mateix moment en diferents grups, treballen per estacions (diferents continguts o activitats de forma rotatòria),  un professor treballa amb el gran grup i els altres donen suport a alumnes amb dificultats, tots els professors ensenyen junts al mateix grup.

Intel·ligències múltiples

La teoria de les Intel·ligències Múltiples és un model proposat per Howard Gardner en el qual la intel·ligència és entesa com un conjunt de capacitats bio-psicològiques diverses, diferents i independents però que funcionen conjuntament.  Des del Col·legi Natzaret, treballem la comprensió mitjançant projectes relacionats amb les intel·ligències múltiples. Som conscients que hi ha tipus diferents d'intel·ligència i que cada alumne pot destacar més en unes o en unes altres, utilitzem aquestes fortaleses específiques per tal que tots els alumnes arribin a adquirir els mateixos coneixements i competències, cadascun des de les seves intel·ligències més desenvolupades.

Entusiasmat

EMAT és un programa didàctic i pedagògic basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. L'objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context particular i pràctic i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, puguin mobilitzar tots els seus recursos per resoldre el problema de manera eficient. 

Robòtica

L'aprenentatge amb robòtica educativa es considera multidisplicinar i pedagògic, ja que amb la construcció i programació de diferents enginys i robots l'alumnat desenvolupa habilitats creatives i resolutives, com és la realització d’hipòtesis, el pensament sistemàtic, lògic i estructural. També fomenta el treball col·laboratiu, per projectes, i entrena tant continguts de diferents matèries com les competències transversals. En fer ús de la robòtica educativa l'alumnat pot desenvolupar de forma pràctica i didàctica aquells continguts més abstractesLa robòtica educativa és un dels pilars d'aprenentatge del nostre projecte des dels seus inicis. 

AMCO

El mètode AMCO (Advanced Methods Corporation) és un sistema d'ensenyament de l'anglès basat en les intel·ligències múltiples que permet que els alumnes aprenguin de manera pràctica amb l'acompanyament acadèmic per part d'un assessor. L'objectiu és potenciar l'adquisició del llenguatge especialitzat de l'anglès de la mateixa manera que s'aprèn la llengua materna, és a dir, generant un nou "canal" neurològic per a la llengua, la qual cosa evita processos de traducció i garanteix que els alumnes siguin capaços d'utilitzar l'anglès de forma pragmàtica i comunicativa. 

Chess

Mitjançant la pràctica d'escacs es fomenta l'atenció, la memòria i l'anàlisi: funciona com un gimnàs en el qual els nens exerciten diferents habilitats mentals. A més, a través del joc també s'aprenen valors com la paciència, el silenci, la concentració o l'empatia.

Pastoral

Es realitzen diferents activitats de pastoral per afavorir el desenvolupament de la fe i el compromís com a Cristians. Promovem, tanmateix, la formació integral dels nostres alumnes d’acord amb l’estil de vida de l’Evangeli de Natzaret, per a construir-se com a persones solidàries i compromeses i així poder millorar la societat i el món.

Educació emocional

És un programa basat en activitats i dinàmiques amb l'objectiu desenvolupar les diferents competències emocionals. Adquirir i dominar aquestes competències permet una millor adaptació al context social i un millor afrontament als reptes que planteja la vida.

Design for change

L'objectiu d'aquesta iniciativa es empoderar nens i nenes a desenvolupar idees amb la voluntat de transformar la seva comunitat a través de la metodologia del "sent", "imagina", "fes" i "comparteix”

Desenvolupament musical

El nostre projecte musical pretén que els alumnes desenvolupin la sensibilitat musical mentre treballen també valors com la solidaritat, la diversitat i la cooperació. Contribuïm a la formació d’un esperit crític envers les diferents manifestacions musicals i envers un mateix. També desenvolupem projectes en l'àmbit de les arts escèniques: creiem fermament que la dansa és un mitjà de comunicació necessari per a molts dels alumnes, una eina per expressar els seus sentiments i emocions mitjançant el moviment.

Log in