93 371 01 21

Jornades de reflexió

L’activitat bàsica d’un col·legi és ensenyar. Al voltant d’aquest verb s’articula la vida quotidiana del Natzaret, les activitats, els espais. Per tant és fàcil deduir que si un dia  a l’any  deixem de fer allò que ens defineix i organitzem una “Jornada de reflexió” és perquè sabem prou bé que no tot és transmetre coneixements…

La Jornada de Reflexió es fa en un àmbit diferent; solem buscar que l’alumnat entri en contacte amb la natura i en un marc diferent…fer coses diferents. Ells ho anomenen també “Jornades de convivència” perquè saben que aquest dia es treballen els tres nivells de convivència: cal que aprenguin a conviure amb ells mateixos, a fer silenci, a “pensar” en els clarobscurs de la seva persona, en les seves reaccions i els seus somnis…

I cal que prenguin a conviure amb els altres, amb tots: família, amics, companys, persones que em cauen bé i no tant…i això ho treballem a través de dinàmiques.

Finalment, com escola cristiana, ens cal “conviure” amb Déu, plantejar-nos quina relació tinc amb Ell, què em demana…i la pregària té un paper important en això.

És molt el que volem fer en una Jornada de Reflexió. Molt però molt necessari! Per això aquell dia ni les mates ni les llengües son importants…