93 371 01 21

SEGUIMENT SOL·LICITUD

Un cop ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que hem rebut: n’analitzem les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i els documents justificatius. 

 

Aleshores es publica la llista de sol·licituds amb les puntuacions provisionals. Totes les llistes es poden consultar en el centre educatiu triat en primera opció i en les oficines municipals d’escolarització. 

Així mateix, els resultats individuals es poden consultar en el mateix tràmit de sol·licitud del web preinscripcio.gencat.cat, en què cal identificar-se i indicar el codi de la sol·licitud.

 

A continuació s’obre un període per reclamar, en cas que es detecti alguna errada en les dades o no s’estigui d’acord amb la puntuació assignada. Quan s’han analitzat totes les incidències, les al·legacions i la documentació que s’han presentat en el període de reclamacions, es publica la llista de les sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions, on s’especifica també el número de desempat, que s’assigna a cada sol·licitud de manera aleatòria.

 

Tot seguit hi ha un sorteig públic, amb què s’obté un número per ordenar les sol·licituds que, després d’aplicar els criteris de puntuació, estan empatades en punts. Quan ja s’ha fet aquesta ordenació, es publica la llista definitiva, que permet conèixer l’ordre en què es farà l’assignació de les places vacants del centre de primera petició.

 

Si quan s’inicia el procés d’assignació es detecten sol·licituds que poden no obtenir plaça en els centres demanats (i es tracta de sol·licituds per a P3 o Primer de l’ESO, o en les quals s’ha demanat explícitament en la sol·licitud una plaça d’ofici), s’obre un període per ampliar les peticions originals de la sol·licitud de preinscripció, en què es poden demanar places en els centres que encara en tenen de disponibles.

 

Finalment, quan es publica la llista d’alumnat admès, les famílies ja poden formalitzar la matrícula en el centre en què s’hagi obtingut una plaça.