93 371 01 21

Batxillerat Dual

A partir de 2n ESO fins a Batxillerat

Diploma Dual 

«Batxillerat Dual Americà»

 

En la missió d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni amb Academica Corporation –la principal institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”– volem oferir als nostres alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL

“BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.   

Quan finalitzen els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual® aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en finalitzar el High School, que està reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.