93 371 01 21

Educació Primària

Educació per projectes

L’espai obert dóna la possibilitat a professors i alumnes de cooperar en el treball. Així, es reforça l’atenció personalitzada en petits grups de treball i es fomenta la pertinença al grup.

Aules obertes

L’espai obert dóna la possibilitat a professors i alumnes de cooperar en el treball. Així, es reforça l’atenció personalitzada en petits grups de treball i es fomenta la pertinença al grup.

Emprenedoria i Design for change

L’objectiu d’aquesta iniciativa es empoderar nens i nenes a desenvolupar idees amb la voluntat de transformar la seva comunitat a través de la metodologia del «sent», «imagina», «fes» i «comparteix”.

Portfoli d’aprenentatge

El portfoli d’aprenentatge consisteix en un recull d’activitats, fotografies, vídeos,  treballs o projectes a partir dels quals l’alumne/a pot demostrar i alhora ser conscient del seu propi aprenentatge, habilitats i competències adquirides durant un temps determinat.

iPad individual

Creiem fermament en la integració de la tecnologia en l’educació per preparar els nostres estudiants per al món digital en constant evolució. Els iPads no només proporcionen accés a una àmplia gamma d’aplicacions educatives i recursos en línia, sinó que també permeten als estudiants aprendre de manera més interactiva i personalitzada.

Mètode Orff

El nostre projecte musical fomenta la sensibilitat musical dels alumnes i valors com la solidaritat i la cooperació. També inclou projectes d’arts escèniques -especialment dansa- com a mitjà d’expressió emocional.

AMCO

El mètode AMCO és un sistema d’ensenyament de l’anglès basat en les intel·ligències múltiples. Permet als alumnes aprendre de manera pràctica amb el suport d’un assessor acadèmic. L’objectiu és potenciar l’adquisició de l’anglès especialitzat, generant un nou «canal» neurològic que eviti la traducció i permeti l’ús pragmàtic i comunicatiu de la llengua.

EMAT

EMAT és un programa didàctic i pedagògic basat en les Intel·ligències Múltiples que promou l’aprenentatge de les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. L’objectiu és desenvolupar la capacitat dels alumnes per analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context pràctic, utilitzant eficientment els seus recursos.

Ruler

Amb el mètode RULER treballem la intel.ligència emocional. Permet identificar, reconèixer, comprendre i etiquetar les diferents emocions per, posteriorment, aprendre a expressar-les i regular-les.

Robòtica

La robòtica educativa implica que els estudiants construeixen i programen robots, desenvolupant habilitats creatives i resolutives. Fomenta el treball col·laboratiu i aborda continguts de diverses matèries, promocionant competències transversals. A més, permet un aprenentatge pràctic i didàctic de conceptes abstractes, sent un pilar fonamental.

Chess

Mitjançant la pràctica d’escacs es fomenta l’atenció, la memòria i l’anàlisi: funciona com un gimnàs en el qual els nens exerciten diferents habilitats mentals. A més, a través del joc també s’aprenen valors com la paciència, el silenci, la concentració o l’empatia.

Intel·ligències múltiples

La teoria de les Intel·ligències Múltiples d’Howard Gardner postula que la intel·ligència es basa en diverses capacitats bio-psicològiques que treballen conjuntament. A l’Escola Natzaret, utilitzem aquesta teoria en projectes perquè els alumnes desenvolupin les seves àrees més fortes i adquireixin coneixements i competències equilibrades.

Ràdio

Aprofitem la ràdio com a element transversal  per millorar i consolidar l’expressió oral i escrita del nostre alumnat, alhora que també ens serveix per assolir la competència comunicativa i digital de l’alumnat.

Arts escèniques

Mitjançant l’expressió corporal ajudem els nostres alumnes a fer la descoberta d’un mateix, desenvolupar tot un seguit d’emocions i uns valors com ara l’esforç, el respecte, el compromís o la solidaritat.