93 371 01 21

Catequesi

El nostre col·legi ofereix uns espais i un temps privilegiat per la preparació sagramental dels nens i nenes que volen rebre la comunió. Durant els cursos de 3r i 4t de primària ens reunim cada dijous de 14h a 15h per créixer en la fe i rebre la catequesi que l’Església demana abans de fer la primera comunió.
Però oferim també l’oportunitat de seguir creixent com amics de Jesús un cop ja s’ha celebrat la primera comunió. Els alumnes de 5è i 6è de primària que ho desitgen formen també grup i es reuneixen cada dijous. Un equip de catequistes els atén i guia.
També les famílies es reuneixen mensualment per acompanyar en el camí de la fe als seus fills i filles.