93 371 01 21

Educació Infantil

EMAT

És un programa que ensenya les destreses i habilitats bàsiques de les matemàtiques gràcies al joc, la manipulació i les activitats contextualitzades.

Switch On

Inicia els alumnes en el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències bàsiques mitjançant la resolució de petits reptes d’aprenentatge a través de la robòtica i la programació. Es treballa l’observació i l’anàlisi d’accions a partir d’una seqüència d’ordres donades.

Chess

El programa Chess potencia el pensament lògic-matemàtic, afavoreix la resolució de problemes, la concentració i la creativitat. A més, utilitzem l’anglès com a llengua vehicular. Descobrim que jugant guanyem tots i totes!

Violí

La música té un efecte positiu sobre la memòria i l’atenció afavorint l’aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques. Els infants aprenen a tocar el violí de la mateixa manera que aprenen a parlar: escoltant, assimilant i imitant.

Atelier

L’ATELIER és un espai que facilita prendre consciència de la capacitat creadora que tots tenim. És un laboratori d’experiències. A través de les diferents tècniques artístiques, materials d’experimentació i del joc, els infants van descobrint les seves pròpies formes d’expressió i creació.

Story Time

Basada en la metodologia “Story-telling” desenvolupada pel mestre pedagog Josep Maria Artigal, el principal objectiu és que els infants a partir de contes senzills i significatius participin d’una manera activa utilitzant l’anglès i així sentint-se protagonistes de la història. 

Ludilletres

És un programa d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura que ofereix una gran varietat metodològica i d’activitats des de diferents perspectives, punts de vista i diferents estímuls per tal que l’aprenentatge arribi a cada infant.

Anem a jugar

A través de jocs, els infants desenvolupen habilitats cognitives, socials i emocionals. També es fomenta la creativitat, el llenguatge i l’aprenentatge primerenc de conceptes bàsics.

Estimulació primerenca

És molt important aprofitar la capacitat increïble d’aprenentatge que tenen els nens i les nenes durant els primers sis anys de vida. L’estimulació primerenca pretén afavorir una bona organització neurològica capaç de prevenir possibles dificultats en aprenentatges futurs. Seguim el mètode Glenn Doman: Bits enciclopèdics, de matemàtiques, de lectura, PDB, audicions…

Música

La música desenvolupa el cervell dels infants. És un mitjà més de comunicació i expressió que estimula la imaginació, la improvisació, la creativitat i facilita l’aprenentatge. 

Move it

En aquest programa es treballa a partir del cos i la música, el desenvolupament físic, el ritme, la coordinació i l’expressió corporal. 

Projectes

L’aprenentatge basat en projectes és una manera d’abordar els continguts de forma globalitzada, és a dir, no fragmentada.  Els infants aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Aquesta metodologia dóna l’oportunitat als infants d’escollir els aspectes que volen treballar i què els interessa més, per tant, aconseguim un aprenentatge més significatiu.